องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ต่อเติมห้องน้ำประกอบอาหาร + ห้องเรียน ขนาด 8.00*14.00 เเมตร
- รื้อผนัง,ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน,ติดตั้งฝ้าเพดาน ตามแบบเลขที่ คอ.014/2559 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 493,200 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 10
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด