องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ส่วนที่1 [ 26 เม.ย. 2565 ]15
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ส่วนที่2 [ 26 เม.ย. 2565 ]12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ส่วนที่3 [ 26 เม.ย. 2565 ]13
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ส่วนที่4 [ 26 เม.ย. 2565 ]13
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ส่วนที่5 [ 26 เม.ย. 2565 ]12
6 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]13
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 28 ก.ย. 2564 ]9
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]15
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]17
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]16
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2- 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]14
12 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 30 มี.ค. 2560 ]12
13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [ 27 ม.ค. 2560 ]13
14 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 14 ธ.ค. 2559 ]13
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 20 ก.ย. 2559 ]17
16 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 11 พ.ค. 2559 ]14
17 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 [ 10 ส.ค. 2558 ]15
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 30 พ.ย. 542 ]14
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 542 ]14
20 ติดตามประเมินผลแผน ปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]13