องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561- 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561- 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561- 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด