องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ศูนย์ สป.สช ตำบล


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลคำสะอาด ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

โดยมีระเบียบวาระ  เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ดครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
กิจกรรมประเภทที่ 1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
กิจกรรมประเภทที่ 2  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนฯ
กิจกรรมประเภทที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันแก่ศูนย์เด็ก ผู้สูงอายุ,พิการ
กิจกรรมประเภทที่ 4  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่    เอกสารประกอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลคำสะอาด ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด