องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3  ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ฉบับนี้  จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยได้จัดให้มีประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  

    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด