องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

    รายละเอียดข่าว

ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด