องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด