องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด