องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด