องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คำสะอาด