องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]11
2 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 กค.2 (ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ) [ 7 ม.ค. 2562 ]11
3 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]11
4 แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]11
5 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]12
6 รายงานลูกหนี้ค้างชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 กค.2 [ 2 ต.ค. 2560 ]10
7 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]10
8 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]11
9 จดหมายข่าว แจ้งชำระภาษี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]11
10 โครงการลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]10
 
หน้า 1|2