องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]17
2 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]18
3 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีผลประเมินระดับดีเด่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]23
4 การประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]30
5 ประกาศการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 11 พ.ค. 2564 ]22
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]17
7 ประกาศมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 ก.พ. 2564 ]10
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]18
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]18
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีบ้งขนแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 26 พ.ย. 2563 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12