องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. [ 29 พ.ย. 2564 ]28
2 ประกาศงดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2564 ]29
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]51
4 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]59
5 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]59
6 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีผลประเมินระดับดีเด่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]66
7 การประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]72
8 ประกาศการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 11 พ.ค. 2564 ]65
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]55
10 ประกาศมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 ก.พ. 2564 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13