องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมทั้งมอบใบประกาศแม่ดีเด่นของตำบลคำสะอาด ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีนางทองพูล บุญคง นายกองค์การบริการส่วนตำบลคำสะอาดกล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลคำสะอาด จิตอาสาพระราชทาน และประชานในเขตพื้นเข้าร่วมโครงการ