องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2563


วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จัดโครงการอบรมและเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2563 โดยมี นายอำเภอสว่างแดนดินดิน ว่าที่ร้อยตรี  รวยรุ่งใครบุตร มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชน พร้อมวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม จาก สำนักงานที่ดินสว่างแดนดิน  สำนักงานอัยการสว่างแดนดิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯพนักงานฯ และประชาชนที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายถูกต้องต่อไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด