องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร