องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมการตั้งด่านตรวจคัดกรองประจำหมู่บ้าน(ด่านรอง) จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ทางเข้าออกรอยต่อระหว่างจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 9- 22 มกราคม 2564


วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบลคำสะอาด นำโดย นางทองพูล บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด นางอัมรา ดีแท้ ผอ.รพสต.คำสะอาด นายยอดชาย เจริญมงคล กำนัน/ ผู้นำชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ประธาน อสม. 14 หมู่บ้าน ปลัด, รองปลัด, หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ และนางสุธิมา เฉยฉิว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จัดการประชุมเพื่อประเมินการดำเนินงานและร่วมกำหนดมาตรการ หลัง 14 วัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลคำสะอาด หลังจากได้ทำการ ตั้งด่านตรวจคัดกรองประจำหมู่บ้าน(ด่านรอง) จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ทางเข้าออกรอยต่อระหว่างจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 9- 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก จะต้องมีการลงทะเบียนการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ในด่านคัดกรองฯและต้องสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 100% ในเขตพื้นที่ตำบลคำสะอาด
                โดยจังหวัดสกลนครออกประกาศใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2/2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางจาก กทม. มาสกลนคร ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องรายงานตัวทุกคน ผู้ที่เสี่ยงสูงยังต้องกักตัวเหมือนเดิม และ ให้ผู้ที่เดินทาง จาก ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร มาสกลนคร ยังต้องมีใบอนุญาตและต้องกักตัวทุกคนเหมือนเดิม ส่วน มาจาก กทม. ไม่ต้องกักตัวทุกคน แต่ต้องรายงานตัวผ่านแอพพิเคชั่น เช่นเดิม ใครเสี่ยงสูงก็ต้องกักตัว ตามคำสั่งต่อไป.