องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคำสะอาด ปีงบ 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลคำสะอาด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคำสะอาด ปีงบ 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่ รพสต.บ่อร้าง ตำบลแวง อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร