องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


พิธีปิด"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2559


วันที่ 30 กันยายน 2559 นายก อบต.คำสะอาด นางทองพูล บุญคง เป็นประธานกล่าวในพิธีปิด"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน จำนวน 147 คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในพื้นที่ตำบลคำสะอาด จำนวน 6 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรครู D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน ได้เข้าทำการสอน ในโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ เดือน มิถุนายน-เดือนกันยายน เสร็จสิ้นตามหลักสูตรนั้นแล้ว