องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่


องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ร่วมกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคำสะอาด จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางในเขตพื้นที่ตำบลคำสะอาด ในการสัญจรไปมา โดยตั้งจุดตรวจ 4 จุด จุดที่ 1 บ้านหนองไผ่ จุดที่ 2 บ้านปลวกธาตุโสภา จุดที่ 3 บ้านหนองหมากแซว จุดที่ 4 บ้านนาดินจี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดี