องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
 


นายอำเภอสว่างแดนดินเดินทางมาพบปะและตรวจเยี่ยม อบต.คำสะอาด


วันที่ 7 ก.พ. 2560 เวลา 10.30 น นายอำเภอสว่างแดนดิน นายประทิม โกษาแสง พร้อมคณะ เดินทางมาพบปะและตรวจเยี่ยม อบต.คำสะอาด เพื่อรับทราบปัญหาข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของ อบต.คำสะอาด โดยมี นายก อบต.คำสะอาด นางทองพูล บุญคง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับในการมาตรวจเยี่ยม