องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ Ita 64 [ 12 พ.ค. 2564 ]25
2 คู่มือการปฎิบัติงาน อปท. [ 12 พ.ค. 2564 ]33
3 คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-พ.ศ. 2566) [ 12 พ.ค. 2564 ]36
4 คู่มือแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]33
5 การจัดการความรู้62 (Knowledge Management: KM) [ 21 พ.ค. 2562 ]40
6 การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM) [ 12 ต.ค. 2560 ]40
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]40
8 แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด พ.ศ.2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]34
9 การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 4 ม.ค. 2560 ]37
10 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง 1. องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร [ 2 ม.ค. 2560 ]39
 
หน้า 1|2