องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2564 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยต่อไป

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2564