องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2563