องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.kamsaad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 63 [ 13 ธ.ค. 2562 ]29
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]31
3 ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 10 ก.ย. 2562 ]34
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]32
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]29
6 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]36
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]31
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]25
9 ขอเชิญร่วมงาน " โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 " [ 10 เม.ย. 2562 ]31
10 โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลคำสะอาด ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]33
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12