องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]94
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10/2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]93
183 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]114
184 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]111
185 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีผลประเมินระดับดีเด่น [ 1 มิ.ย. 2564 ]115
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]88
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8/2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]101
188 การประชุมประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 12 พ.ค. 2564 ]110
189 ประกาศการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลคำสะอาด [ 11 พ.ค. 2564 ]117
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การแก้ไขเปลี่่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]89
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]94
192 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]90
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]97
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]96
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]96
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]92
197 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]103
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]103
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 12 ก.พ. 2564 ]98
200 ประกาศมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 10 ก.พ. 2564 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16