องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ปี 2559 [ 20 ก.ค. 2559 ]104
202 ขอเชิญชวนประชาชนรณรงค์คัดยกขยะก่อนทิ้ง [ 16 มิ.ย. 2559 ]142
203 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" [ 14 มิ.ย. 2559 ]130
204 ในหลวงครองราชย์70 ปี ชวนคนไทยร่วมถวายพระพร [ 9 มิ.ย. 2559 ]107
205 การบำบัดน้ำเสีย [ 7 มิ.ย. 2559 ]409
206 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 30 พ.ค. 2559 ]146
207 ประชาสัมพัธ์การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.คำสะอาด [ 26 พ.ค. 2559 ]147
208 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 8 เม.ย. 2559 ]112
209 ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 1 มี.ค. 2559 ]107
210 การจัดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 19 ก.พ. 2559 ]105
211 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558- 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.พ. 2559 ]108
212 โครงการ AIS จัดให้มือถือเก่าแลกใหม่ ให้กับประชาชน [ 19 ม.ค. 2559 ]116
213 การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) [ 3 ม.ค. 2559 ]118
214 ประกาศมาตรฐานทางคุณะรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.คำสะอาด [ 15 ธ.ค. 2558 ]108
215 โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา (ฺBIKE FOR DAD) ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]137
216 วันเอดส์โลก [ 1 ธ.ค. 2558 ]353
217 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 พ.ย. 2558 ]111
218 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ [ 9 พ.ย. 2558 ]101
219 โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 [ 6 พ.ย. 2558 ]108
220 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่ทอดถวาย ณวัดเจริญสุข บ้านหนองหมากแซว [ 4 พ.ย. 2558 ]190
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12