องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ [ 3 ม.ค. 2566 ]22
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2565 ]34
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ธ.ค. 2565 ]35
24 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]32
25 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
26 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]21
27 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]17
28 ประกาศ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลำ้สาธารณะ [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
29 ประกาศแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายฯ [ 1 ธ.ค. 2565 ]15
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]30
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]29
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]29
33 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]20
34 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]19
35 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]19
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20/2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]94
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19/2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]93
38 แนวทางปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2565 ]101
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18/2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]97
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]92
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12