องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]90
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]85
43 ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 16 มิ.ย. 2565 ]95
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15/2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]87
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]82
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]84
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]86
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]85
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]85
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]80
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]26
52 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]14
53 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]13
54 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงาน/เบอร์โทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 1 เม.ย. 2565 ]106
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]89
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]94
57 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]14
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2565 ]84
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]81
60 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]95
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12