องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศการเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน [ 1 มี.ค. 2565 ]90
62 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]15
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]76
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]72
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]73
66 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2565 ]94
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]75
68 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]13
69 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]15
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 8 ม.ค. 2565 ]15
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]74
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]73
73 ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. [ 29 พ.ย. 2564 ]92
74 ประกาศงดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 พ.ย. 2564 ]93
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]74
76 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]109
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 20/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]81
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 21/2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]82
79 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]87
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]80
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12