องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 14 ต.ค. 2563 ]90
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]95
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]92
124 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายทั่วไปสำหรับประชาชนในเขตตำบลคำสะอาด [ 23 ก.ย. 2563 ]87
125 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]87
126 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]89
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]91
128 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 ส.ค. 2563 ]96
129 ประกาศขยายเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]92
130 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ตำบลคำสะอาด [ 5 ส.ค. 2563 ]89
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น"อาสาบริบาลท้องถิ่น"ตำบลคำสะอาด [ 4 ส.ค. 2563 ]90
132 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็น “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” [ 3 ส.ค. 2563 ]92
133 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]83
134 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]89
135 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]89
136 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามมการทุจริต ขอเชิญให้ตอบแบบสอบถาม ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]136
137 ประชาสัมพันธ์แผนการสร้างการรับรู้และภูมิคัมกันยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]103
138 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]86
139 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 2 มี.ค. 2563 ]92
140 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]95
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12