องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 10 ก.พ. 2563 ]86
142 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]97
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด [ 31 ม.ค. 2563 ]100
144 ประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2563 ]92
145 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]93
146 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]90
147 โครงการปรับปรุงการทำงานและรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ [ 13 ธ.ค. 2562 ]94
148 ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 63 [ 13 ธ.ค. 2562 ]89
149 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]96
150 ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 10 ก.ย. 2562 ]127
151 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]89
152 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]94
153 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]143
154 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]94
155 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]102
156 ขอเชิญร่วมงาน " โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 " [ 10 เม.ย. 2562 ]91
157 โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลคำสะอาด ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]99
158 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564) [ 4 มี.ค. 2562 ]109
159 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 1 [ 26 ก.พ. 2562 ]96
160 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป [ 6 ก.พ. 2562 ]98
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12