องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร: www.kamsaad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 สำนักงานประกันสังคมเปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ฟรีที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา [ 31 ม.ค. 2562 ]104
162 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]113
163 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]95
164 ประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]95
165 ประชาสัมพันธ์ การส่งตัวแทนประกวดนางนพมาศ ใน"โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]116
166 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 13 พ.ย. 2561 ]124
167 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]107
168 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]93
169 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 23 ส.ค. 2561 ]104
170 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 19 ก.ค. 2561 ]97
171 โครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต เพื่อเทิดพระเกียรติ" [ 11 ก.ค. 2561 ]118
172 แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]105
173 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]101
174 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]100
175 โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา [ 21 มี.ค. 2561 ]120
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]103
177 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 27 ก.พ. 2561 ]107
178 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด เรื่อง แผนปฏิบัติการการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด [ 26 ก.พ. 2561 ]88
179 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2561 [ 9 ก.พ. 2561 ]108
180 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]97
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12